Adele
Adele

Don't You Remember Lyrics Dutch translation

Lyrics

Adele - Don't You Remember

When will I see you again?
You left with no goodbye, not a single word was said,
No final kiss to seal any sins,
I had no idea of the state we were in,

I know I have a fickle heart and bitterness,
And a wandering eye,
And a heaviness in my head,

But don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before,
Baby, please remember me once more,

When was the last time you thought of me?
Or have you completely erased me from your memory?
I often think about where I went wrong,
The more I do, the less I know,

But I know I have a fickle heart and bitterness, Adele - Don't You Remember - http://motolyrics.com/adele/dont-you-remember-lyrics-dutch-translation.html
And a wandering eye,

And a heaviness in my head,

But don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before,
Baby, please remember me once more,

Gave you the space so you could breathe,
I kept my distance so you would be free,
In hope that you'd find the missing piece,
To bring you back to me,

Why don't you remember?
Don't you remember?
The reason you loved me before,
Baby, please remember me once more,

When will I see you again?

Dutch translation

Adele - Herinner je je niet meer? (Dutch translation)

Wanneer zal ik je weer zien?
Je ging weg zonder een tot ziens, geen enkel woord was gezegd,
Geen laatste kus om alle zonde te beklinken,
Ik had geen idee van de staat waarin we waren,

Ik weet dat ik een wispelturig hart heb en bitterheid,
En een dwalend oog,
En een zwaarheid in mijn hoofd,

Maar herinner je je niet meer?
Herinner je je niet meer?
De reden waarom je eerst van mij hield,
Schatje, herinner het alsjeblieft nog een keer,

Wanneer was de laatste keer dat je aan mij dacht?
Of heb je mij helemaal uit je gedachten gewist?
Ik denk vaak aan waar ik fout ging,
Hoe vaker ik dat doe, hoe minder ik weet,

Maar ik weet dat ik een wispelturig hart heb en bitterheid,Adele - Don't You Remember - http://motolyrics.com/adele/dont-you-remember-lyrics-dutch-translation.html
En een dwalend oog,
En een zwaarheid in mijn hoofd,

Maar herinner je je niet meer?
Herinner je je niet meer?
De reden waarom je eerst van mij hield,
Schatje, herinner het alsjeblieft nog een keer,

Gaf je de ruimte zodat je kon ademhalen,
Ik hield mijn afstand zodat je vrij zou zijn,
In de hoop dat je het missende stukje zou vinden,
Om je terug bij mij te brengen,

Waarom herinner je je niet meer?
Herinner je je niet meer?
De reden waarom je eerst van mij hield,
Schatje, herinner het alsjeblieft nog een keer,

Wanneer zal ik je weer zien?

Write a comment

What do you think about song "Don't You Remember"? Let us know in the comments below!

More Adele lyrics Dutch translations