Green Day
Green Day

American Idiot Lyrics Macedonian translation

Lyrics

Green Day - American Idiot

Don't wanna be an American idiot
Don't want a nation under the new media
And can you hear the sound of hysteria?
The subliminal mind fuck America

Welcome to a new kind of tension
All across the alien nation
Where everything isn't meant to be okay

Television dreams of tomorrow
We're not the ones who're meant to follow
For that's enough to argue

Well maybe I'm the faggot America
I'm not a part of a redneck agenda
Now everybody do the propaganda
And sing along to the age of paranoia

Welcome to a new kind of tension

All across the alien nationGreen Day - American Idiot - http://motolyrics.com/green-day/american-idiot-lyrics-macedonian-translation.html
Where everything isn't meant to be okay

Television dreams of tomorrow
We're not the ones who're meant to follow
For that's enough to argue

Don't want to be an American idiot
One nation controlled by the media
Information age of hysteria
It's going out to idiot America

Welcome to a new kind of tension
All across the alien nation
Where everything isn't meant to be okay

Television dreams of tomorrow
We're not the ones who're meant to follow
For that's enough to argue

© GREEN DAZE MUSIC; WB MUSIC CORP.;

Macedonian translation

Green Day - Amerikanski idiot (Американски идиот) (Macedonian translation)

Не сакам да бидам американски идиот.
Не сакам нација под водство на новите медиуми
Го слушате ли звукот на хистеријата?
Америка потсвесно из***** при здрав мозок.

Добре дојдовте во нов вид на напнатост.
Низ целата вонземјанска нација.
Каде ништо не треба да е во ред.
Телевизиските соништа на утрешнината.
Ние не сме тие кои треба да следат.
Ова веќе е доволно за расправа.

Можеби сум дел од педерската Америка.
Не сум дел од селското движење.
Сега сите ја слушаат пропагандата.
И заедно пеат во добата на параноја.

Добре дојдовте во нов вид на напнатост.
Низ целата вонземјанска нација.Green Day - American Idiot - http://motolyrics.com/green-day/american-idiot-lyrics-macedonian-translation.html
Каде ништо не треба да е во ред.
Телевизиските соништа на утрешнината.
Ние не сме тие што треба да следат.
Ова веќе е доволно за расправа.

Не сакам да бидам американски идиот.
Една нација управувана од медиумите.
Информационата доба на хистеријата
Ѝ излегува во пресрет на идиотската Америка.

Добре дојдовте во нов вид на напнатост.
Низ целата вонземјанска нација.
Каде ништо не треба да е во ред.
Телевизиските соништа на утрешнината.
Ние не сме тие кои треба да следат.
Ова веќе е доволно за расправа.

Write a comment

What do you think about song "American Idiot"? Let us know in the comments below!

More Green Day lyrics Macedonian translations