No photo
Koniec Świata

Oranżada Lyrics English translation

Lyrics

Koniec Świata - Oranżada

Chciałbym się jeszcze powłóczyć z tobą,
póki żyjemy i mam cię obok
Zjechać z tobą w dół po poręczy,
wspólnie się wyczołgać z nędzy
Schować szczęście tu pod podłogą,
zanim przyjadą i nas wywiozą
Zobaczyć razem niebo po burzy,
skoczyć w kałuże, żyć jak najdłużej... jak najdłużej Chciałbym się jeszcze powłóczyć z tobą,
póki żyjemy i mam cię obok
Zjechać z tobą w dół po poręczy,
wspólnie się wyczołgać z nędzy
Schować szczęście tu pod podłogą,
zanim przyjadą i nas wywiozą
Zobaczyć razem niebo po burzy,
skoczyć w kałuże, żyć jak najdłużej... Siedzę na ławce patrzę na słońce,
chyba już dzisiaj nigdzie nie zdążę
Chyba już nigdy nie będzie lepiej,
nie będzie dobrze wiec się nie spieszę Siedzę na ławce patrzę na słońce,
chyba już dzisiaj nigdzie nie zdążę
Chyba już nigdy nie będzie lepiej,
nie będzie dobrze wiec się nie spieszę
Więc się nie śpieszę Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą,
póki żyjemy i mam Cię obok
Poznać wszystkie diabły, anioły,
elfy, strzygi i upiory
Błąkać się w obrazach świętych,
spędzić dwie noce u wiedźm przeklętych
Spotkać tego, co się go boją - Boga ze zrudziałą brodą Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą,
póki żyjemy i mam Cię obok.
Poznać wszystkie diabły, anioły,Koniec Świata - Oranżada - http://motolyrics.com/koniec-swiata/oranzada-lyrics-english-translation.html
elfy, strzygi i upiory
Błąkać się w obrazach świętych,
spędzić dwie noce u wiedźm przeklętych
Spotkać tego, co się boją - Boga ze zrudziałą brodą Siedzę na ławce patrzę na słońce,
chyba już dzisiaj nigdzie nie zdążę
Chyba już nigdy nie będzie lepiej,
nie będzie dobrze wiec się nie spieszę Siedzę na ławce patrzę na słońce,
chyba już dzisiaj nigdzie nie zdążę
Chyba już nigdy nie będzie lepiej,
nie będzie dobrze wiec się nie spieszę Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą,
póki żyjemy i mam Cię obok
Złączyć się jednym przyjemnym dreszczem,
pochodzić razem nocą po mieście
Zimnym zachłysnąć się majem,
siedzieć i patrzeć na nasze tramwaje
Wypić z worka oranżadę i wyprowadzić się na stałe Siedzę na ławce patrzę na słońce,
chyba już dzisiaj nigdzie nie zdążę
Chyba już nigdy nie będzie lepiej,
nie będzie dobrze wiec się nie spieszę Siedzę na ławce patrzę na słońce,
chyba już dzisiaj nigdzie nie zdążę
Chyba już nigdy nie będzie lepiej,
nie będzie dobrze wiec się nie spieszę Więc się nie śpieszę
Więc się nie spieszę Chciałbym się jeszcze powłóczyć się z Tobą,
póki żyjemy i mam Cię obok
Chciałbym się jeszcze powłóczyć się z Tobą,
póki żyjemy i mam Cię obok
Chciałbym się jeszcze powłóczyć się z Tobą,
póki żyjemy i mam Cię obok
Póki żyjemy i mam Cię obok
Póki żyjemy i mam Cię obok

English translation

Koniec Świata - Sherbet (English translation)

I'd like to roam around with you some more
As long as we're alive and I've got you by my side
Go down the handrail with you
Crawl out of the poverty together
Hide the happiness somewhere underneath the floor
Before they arrive and take us away
See the sky after a storm together
Jump into the puddle, live as long as possible... as long as possible

I'd like to roam around with you some more
As long as we're alive and I've got you by my side
Go down the handrail with you
Crawl out of the poverty together
Hide the happiness somewhere underneath the floor
Before they arrive and take us away
See the sky after a storm together
Jump into the puddle, live as long as possible

I'm sitting at the bench, looking up at the sky
I think I won't get anywhere on time today
It'll probably never be better again
It won't be good, so I don't hurry

I'm sitting at the bench, looking up at the sky
I think I won't get anywhere on time today
It'll probably never be better again
It won't be good, so I don't hurryKoniec Świata - Oranżada - http://motolyrics.com/koniec-swiata/oranzada-lyrics-english-translation.html
So I don't hurry

I'd like to roam around with you some more
As long as we're alive and I've got you by my side
Meet all the devils, angels
elves, demons and ghosts
Wander through the sacred paintings
spend two nights at damned witches' place
Meet the one that they fear - God with gingery beard

I'm sitting at the bench, looking up at the sky
I think I won't get anywhere on time today
It'll probably never be better again
It won't be good, so I don't hurry

I'm sitting at the bench, looking up at the sky
I think I won't get anywhere on time today
It'll probably never be better again
It won't be good, so I don't hurry
So I don't hurry

I'd like to roam around with you some more
As long as we're alive and I've got you by my side
Join together with one, pleasant rain
Walk though the city at the night
Choke with cold May.
sit around and watch the trams
Drink the sherbet out the bag and move out permanently

Write a comment

What do you think about song "Oranżada"? Let us know in the comments below!