Radiohead
Radiohead

Creep Lyrics Vietnamese translation

Lyrics

Radiohead - Creep

When you were here before,
Couldn't look you in the eye,
You're just like an angel,
Your skin makes me cry;

You float like a feather,
In a beautiful world,
I wish I was special,
You're so fuckin' special;

But I'm a creep,
I'm a weirdo,
What the hell am I doin' here?
I don't belong here;

I don't care if it hurts,
I wanna have control,
I want a perfect body,
I want a perfect soul;

I want you to notice,
When I'm not around,
You're so fuckin' special,Radiohead - Creep - http://motolyrics.com/radiohead/creep-lyrics-vietnamese-translation.html
I wish I was special;

But I'm a creep,
I'm a weirdo,
What the hell am I doin' here?
I don't belong here, ohhhh, ohhhh

She's running out again,
She's running,
She runs runs runs runs...
Runs...

Whatever makes you happy,
Whatever you want,
You're so fucking special,
I wish I was special;

But I'm a creep,
I'm a weirdo,
What the hell am I doin' here?
I don't belong here,

I don't belong here...

Vietnamese translation

Radiohead - Quái Dị (Vietnamese translation)

Khi em còn ở nơi đây
Không thể nhìn vào đôi mắt em
Em trông giống như một thiên thần
Với làm da khiến con tim anh bật khóc

Em nổi bật một cách nhẹ nhàng
Trong một thế giới đẹp đẽ
Anh ước gì anh là một người đặc biệt
Em quá đặc biệt

Nhưng anh là một kẻ bị ghẻ lạnh, anh là một kẻ quái dị
Anh đang làm chuyện quái quỷ gì ở đây?
Anh vốn dĩ không thuộc về nơi này

Anh chẳng quan tâm nếu có đau đớn
Anh muốn có được sự tự chủ
Anh muốn có một cơ thể hoàn hảo
Anh muốn có một tâm hồn cao đẹp

Anh muống em nhận ra
Khi ann không quẩn quanh emRadiohead - Creep - http://motolyrics.com/radiohead/creep-lyrics-vietnamese-translation.html
Em quá đặc biệt
Anh ước gì anh cũng đặc biệt

Nhưng anh là một kẻ bị ghẻ lạnh, anh là một kẻ quái dị
Anh đang làm chuyện quái quỷ gì ở đây?
Anh vốn dĩ không thuộc về nơi này

Cô ấy chạy ra cửa
Cô ấy đang chạy
Cô ấy chạy, chạy, chạy, chạy
Chạy

Bất cứ thứ gì làm em hạnh phúc
Bất cứ thứ gì em muốn
Em quá đặc biệt
Anh ước anh cũng đặc biệt

Nhưng anh là một kẻ bị ghẻ lạnh, anh là một kẻ quái dị
Anh đang làm chuyện quái quỷ gì ở đây?
Anh vốn dĩ không thuộc về nơi này

Write a comment

What do you think about song "Creep"? Let us know in the comments below!