Satyricon

Taakeslottet Lyrics

Taakeslottet video

Votes:
0
Tags:
  • black metal
  • melodic black metal
  • norwegian black metal
  • pagan metal
  • true norwegian black metal
See also:
Wrong lyrics?

Satyricon - Taakeslottet lyrics

Langt inn skogen
bak en foss og traer
går en sti
inn i skogens traer

I taake og lys
igjennom krigen svart
foort i taakens sky
Den uavhengige

Gaar en trapp
Satyricon - Taakeslottet - http://motolyrics.com/satyricon/taakeslottet-lyrics.html
av frykt og begjaer
og frykt av et spill
taakeslottet,alt for en
endrer alt...
gaar en sti borti daer
der mørke trekker

Borgertoget staar i forvirring
er en lidenskap av et kall...
et kall for ridderene
inni det...ta det tilbake...
Den som var en aand...

Write a comment

What do you think about song "Taakeslottet"? Let us know in the comments below!

More "Dark Medieval Times" Album Lyrics

Recommended songs