Sponge Cola

Bitiw Lyrics

Bitiw video

Sponge Cola
Overview
Sponge Cola - Transit album
ALBUM
Votes:
0
Tags:
  • bitiw
  • huba
  • opm
  • philippines
  • pinoy rock
See also:
Wrong lyrics?

Sponge Cola - Bitiw lyrics

Tama walang laglagan
At sama-samang hanapin ang liwanag
At tayo'y magpapaalon sa isang daluyong
Na maghahatid sa atin
Sa isang mahabang panaginip
'di na hihinto

'wag kang bibitiw bigla
'wag kang bibitiw bigla
Higpitan lang ang 'yong kapit
Maglalayag patungong langit

Teka, kaya ba natin 'to
Kung hindi na'y aakayin ka't
Itatayo 'yun-'yon
Kaya hanggang ngayon
Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy

'wag kang bibitiw bigla
'wag kang bibitiw bigla
Higpitan lang ang 'yong kapit
Maglalayag patungong langit

'wag kang bibitiw bigla Sponge Cola - Bitiw - http://motolyrics.com/sponge-cola/bitiw-lyrics.html

Pikit ang 'yong mga mata
Higpitan lang ang 'yong kapit
Maglalayag patungong langit

Ating tinig, ating himig
Abot langit
Heto na tayo (heto na tayo)
Heto na tayo (heto na tayo)

'wag kang bibitiw bigla
'wag kang bibitiw bigla
Higpitan lang ang 'yong kapit
Maglalayag patungong langit

'wag kang bibitiw bigla
Pikit ang 'yong mga mata
Higpitan lang ang 'yong kapit
Maglalayag patungong langit

Heto na tayo (heto na tayo)
Heto na tayo (heto na tayo)
Heto na tayo (heto na tayo)

Write a comment

What do you think about song "Bitiw"? Let us know in the comments below!

More "Transit" Album Lyrics

Recommended songs