Adele
Adele

Skyfall Lyrics Slovak translation

Lyrics

Adele - Skyfall

This is the end,
Hold your breath and count to ten,
Feel the earth move and then,
Hear my heart burst again,

For this is the end,
I've drowned and dreamt this moment,
So overdue I owe them,
Swept away I'm stolen,

[Chorus]

Let the skyfall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together,
Let the skyfall
When it crumbles
We will stand tall
Face it all together,
At skyfall
At skyfall

Skyfall is where we start,
A thousand miles and poles apart,
Where worlds collide and days are dark,
You may have my number, you can take my name,
But'll never have my heart,

[Chorus]
Let the skyfall (Let the skyfall)
When it crumbles (When it crumbles)
We will stand tall (We will stand tall)Adele - Skyfall - http://motolyrics.com/adele/skyfall-lyrics-slovak-translation.html
Face it all together
At skyfall.

[x2]
(Let the skyfall
When it crumbles
We will stand tall)

Where you go I go,
What you see I see
I know I'd never be me
Without the security,
Of your loving arms,
Keeping me from harm,
Put your hand in my hand,
And we'll stand.

[Chorus]
Let the skyfall (Let the skyfall)
When it crumbles (When it crumbles)
We will stand tall (We will stand tall)
Face it all together

Let the skyfall (Let the skyfall)
When it crumbles (When it crumbles)
We will stand tall (We will stand tall)
Face it all together
At skyfall.

Let the skyfall
We will stand tall,
At skyfall,
Oooooh

Slovak translation

Adele - Pád nebies (Slovak translation)

Toto je koniec
Zadrž dych a napočítaj do desať
Vnímaj pohyb zeme a potom
Znovu počuj výbuch môjho srdca

Pretože toto je koniec
Utopila som sa a prisnila sa mi táto chvíľa
Tak dlho im už dlhujem
Zničenú ma ukradli

Nechaj padať nebesá
Keď sa budú rozpadať
Hrdo vstaneme
A spoločne tomu odoláme

Nechaj padať nebesá
Keď sa budú rozpadať
Hrdo vstaneme
A spoločne tomu odoláme
Pri páde nebies

Ten pád nebies

Pád nebies je tam, kde začíname
Na tisíc míľ a pól vzdialení
Kde sa svety zrážajú a dni sú temné
Môžeš mať moje číslo
Môžeš si zobrať moje meno
Ale nikdy nebudeš mať moje srdce

Nechaj padať nebesá
Keď sa budú rozpadať
Hrdo vstanemeAdele - Skyfall - http://motolyrics.com/adele/skyfall-lyrics-slovak-translation.html
A spoločne tomu odoláme

Nechaj padať nebesá
Keď sa budú rozpadať
Hrdo vstaneme
A spoločne tomu odoláme
Pri páde nebies

Kam ideš ty, idem aj ja
Čo vidíš ty, vidím aj ja
Viem, že nikdy nebudem sama sebou bez istoty
Tvojich milujúcich paží
Ktoré ma chránia pred ranami
Vlož svoju ruku do mojej
A vstaneme

Nechaj padať nebesá
Keď sa budú rozpadať
Hrdo vstaneme
Spoločne tomu odoláme

Nechaj padať nebesá
Keď sa budú rozpadať
Hrdo vstaneme
Spoločne tomu odoláme
Pri páde nebies

Nechaj padať nebesá
Hrdo vstaneme
Pri páde nebies

Write a comment

What do you think about song "Skyfall"? Let us know in the comments below!

More Adele lyrics Slovak translations