Ahmet Kaya

Neden Lyrics

Neden video

Votes:
0
See also:
Wrong lyrics?

Ahmet Kaya - Neden lyrics

Bir adým bir adým bir adým
Üç adýmda biter bu odam
Neden neden neden neden neden neden neden neden
Daracýk yaparlar bu evleri
Pencereden görünen gökyüzüne inat
Bu evde bir çocuk bir çocuk bir kadýn ve ben yaþardýk
Neden neden neden neden neden neden neden neden
Býrakýp çekip çekip gittiler
Uzaklarda görünen güzel günlere inatAhmet Kaya - Neden - http://motolyrics.com/ahmet-kaya/neden-lyrics.html
Bir adým bir adým bir adým
Üç adýmda biter bu odam
Bir adým bir adým bir adým
Takýlýr düþüncelerim
Takýlýr düþüncelerim
Takýlýr düþüncelerim
Takýlýr düþüncelerim
Takýlýr Takýlýr Takýlýr Takýlýr

Write a comment

What do you think about song "Neden"? Let us know in the comments below!

More "Acılara Tutunmak" Album Lyrics

Recommended songs