Aisling

Ikaw Na Ang Bahala: Panalangin Lyrics

Ikaw Na Ang Bahala: Panalangin video

Votes:
0
See also:
Wrong lyrics?

Aisling - Ikaw Na Ang Bahala: Panalangin lyrics

Ang ganda ng buhay, mahal kong Diyos
Sana papuri sa 'Yoy tunay na malubos
Nais kong mabuhay sa mundong kay ganda
Na dinadakila'y pangalan Mo tuwina

[Chorus]
Ikaw na ang bahala sa amin Ama
At sa mga araw na darating pa
Dalangin namin ay pagpalain Mo sana
Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa

Ikaw na ang bahala sa amin Ama
At sa mga araw na darating pa
Tanging sa 'Yo lamang hihingi ng awa
Sa bawat sandali Ikaw na ang bahala

Makulay ang buhay, mahal kong DiyosAisling - Ikaw Na Ang Bahala: Panalangin - http://motolyrics.com/aisling/ikaw-na-ang-bahala-panalangin-lyrics.html
Sana pagmamahal Mo sa mundo'y mabuhos
Salamat sa pag-ibig na nasa puso ko
Salamat sa buhay na galing sa Iyo

[Chorus]
Ikaw na ang bahala sa amin Ama
At sa mga araw na darating pa
Dalangin namin ay pagpalain Mo sana
Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa

Ikaw na ang bahala sa amin Ama
At sa mga araw na darating pa
Tanging sa 'Yo lamang hihingi ng awa
Sa bawat sandali Ikaw na ang bahala(2x)

Sa bawat sandali Ikaw na ang bahala

Write a comment

What do you think about song "Ikaw Na Ang Bahala: Panalangin"? Let us know in the comments below!

More "Stone Of Light" Album Lyrics

Recommended songs