Baris Manco

Eski Bir Fincan Lyrics

Eski Bir Fincan video

Baris Manco
Overview
Votes:
0
See also:
Wrong lyrics?

Baris Manco - Eski Bir Fincan lyrics

Dinle olum çok eskiden bir konakta
Ak_amlar1 gaz lambas1 1_11nda
Pa_a dedesinden kalan bu fincanla
Ninem eliyle kahve sunarm1_ Abdi beye

Y1llar sonra k1rküç k1rkdört harp ortas1
Ekmek karnesi ve yoksulluk y1llar1
Kay1nvalidesinden kalan bu fincanla
Bu kez annem eliyle kahve sunarm1_ Hakk1 beyeBaris Manco - Eski Bir Fincan - http://motolyrics.com/baris-manco/eski-bir-fincan-lyrics.html

Eski konak y1llar önce yand1 gitti
Ekmek karneli zor günler çoktan bitti
Abdi bey Hakk1 beyler rahmetli oldu
Bir tek bu fincan kald1 yüzy1ll1k sevdalardan
Bir gün senin olacak birikmi_ an1lar1yla
Dü_üp k1r1lsa bile topla tamir et olum
Kahve ya_1n gelecek bu fincan1 iyi sakla

Write a comment

What do you think about song "Eski Bir Fincan"? Let us know in the comments below!

Recommended songs