Cem Karaca

Islak Islak Lyrics

Islak Islak video

Cem Karaca
Overview
Votes:
0
See also:
Wrong lyrics?

Cem Karaca - Islak Islak lyrics

Gecenin nemi mi düþmüþ gözlerine?
Ne olur ýslak ýslak bakma öyle
Saçýný dök sineme derdini söyle
Yeter ki ýslak ýslak bakma öyle

Sürerim buluttan tarlalarý
Yaðmurlar ekerim göðün göðsüne Cem Karaca - Islak Islak - http://motolyrics.com/cem-karaca/islak-islak-lyrics.html
Güneþte demlerim senin çayýný
Yüreðimden süzer öyle veririm

Ben feleðin þu çarkýna çomak sokarým
Ben feleðin tekerine çomak sokarým
Yeter ki ýslak ýslak bakma öyle

Write a comment

What do you think about song "Islak Islak"? Let us know in the comments below!

Recommended songs