Coldplay
Coldplay

Paradise Lyrics Macedonian translation

Lyrics

Coldplay - Paradise

Oh oh oh oh oh oh-oh-oh
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh
When she was just a girl
She expected the world
But it flew away from her reach so
She ran away in her sleep
and dreamed of
Para-para-paradise, Para-para-paradise, Para-para-paradise
Every time she closed her eyes

When she was just a girl
She expected the world
But it flew away from her reach
and the bullets catch in her teeth
Life goes on, it gets so heavy
The wheel breaks the butterfly
Every tear a waterfall
In the night the stormy night she'd close her eyes
In the night the stormy night away she'd fly

and dream of
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh
She'd dream of
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Coldplay - Paradise - http://motolyrics.com/coldplay/paradise-lyrics-macedonian-translation.html
Para-para-paradise
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh

lalalalalalalalalalala
And so lying underneath those stormy skies
She'd say, "oh, ohohohoh I know the sun must set to rise"

This could be
Para-para-paradise
Para-para-paradise
This could be
Para-para-paradise
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh
This could be
Para-para-paradise
Para-para-paradise
This could be
Para-para-paradise
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh

This could be
Para-para-paradise
This could be
Para-para-paradise
This could be
Para-para-paradise
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh

Macedonian translation

Coldplay - Рај (Macedonian translation)

Кога беше девојче,
го очекуваше светот,
но ѝ излета од дофат,
па избега во својот сон.

Сонуваше за ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
секогаш кога ќе си ги затвореше очите.

Кога беше девојче,
го очекуваше светот,
но ѝ излета од дофат,
и ги фаќаше куршумите со уста.
Животот продолжува,
станува сè потежок,
тркалото ја убива пеперутката.
Секоја солза, е водопад.
Во ноќта, бурната ноќ,Coldplay - Paradise - http://motolyrics.com/coldplay/paradise-lyrics-macedonian-translation.html
си ги затвори очите.
Во ноќта,
бурната ноќ,
таа одлета далеку.

(рефрен)
Сонувам за ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ооо-оооо-оооо.

Сонуваше за ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ра-ра-рај,
ооо-оооо-оооо.

Сè уште лежи под бурното небо.
Таа рече: "Ооо-оооо-оооох,
знам дека Сонцето наскоро ќе изгрее".

[рефрен х2]
[рефрен]

Write a comment

What do you think about song "Paradise"? Let us know in the comments below!

More Coldplay lyrics Macedonian translations