Dicta License

Alay Sa Mga Nagkamalay Noong Dekada Nobenta Lyrics

Alay Sa Mga Nagkamalay Noong Dekada Nobenta video

Votes:
0
Tags:
  • nationalist
  • opm
  • rap rock

Dicta License - Alay Sa Mga Nagkamalay Noong Dekada Nobenta lyrics

Gumising nang dekeda

Hinahanap muli ang bawat boses

Na tumutugon as tawag ng lahi

Bawat boses na sinilang noong

Dekada nobenta

Sariling interes lang daw

Ang yong nakikita.

Nababahala ang nakakatanda

Sabi-Sabi nila'y mahina

Yaring mga bata.

Laki sa layaw at hindi na handa.

Anong tugon ng kabataan sa

Agnitong pagkutya

[Chorus]

Ang alay mo'y

Nilisan na ng panahon

Kumilos ng mga ubing

Hukayin ang nakalibing na

Alay mo.

Sa pagdating ng unos ay lubus na

Kinakailangang magtubos

Aking dekadang binabatikos.

Karanasan ay kapos.

'Di raw tayo nakasama sa tunayDicta License - Alay Sa Mga Nagkamalay Noong Dekada Nobenta - http://motolyrics.com/dicta-license/alay-sa-mga-nagkamalay-noong-dekada-nobenta-lyrics.html

Na pagkilos.

Ngayon, kaya ako'y nagtatala

Bagong kasaysayan aking

Ilalathala.

Nang balang-araw mababalikan

Ko rin

Sa gunita ang mga kwento ay akin

[Chorus]

Ang alay mo'y

Nilisan na ng panahon

Kumilos ng mga ubing

Hukayin ang nakalibing na

Alay mo.

[Bridge]

Naiwan ka na ba?

Sabihin mo sa akin ang

Layunin mo

Naiwan ka na ba?

[Chorus]

Ang alay mo'y

Nilisan na ng panahon

Kumilos ng mga ubing

Hukayin ang nakalibin

Write a comment

What do you think about song "Alay Sa Mga Nagkamalay Noong Dekada Nobenta"? Let us know in the comments below!

More "Paghilom" Album Lyrics

Recommended songs