Elissa

lola el malama Lyrics

lola el malama video

Votes:
+1
See also:
Wrong lyrics?

Elissa - lola el malama lyrics

Lola El Malama:
lola el malama yahawa lola el malama
lafred ganaaHa Alhawa zay el yamama
lola el malama yahawa lola el malama
lafred ganaaHa Alhawa zay el yamama
waTeer wa arafraf bilfaDa
wahrab min el donia el faDa
waTeer wa arafraf bilfaDa
wahrab min el donia el faDa
wa kfaya Amri kifaya Amri elli en'aDa
wana bakhaf el malama
wana bakhaf el malama
wah min el malama
sa'alouni kteer
sa'alouni kteer sa'alouni
sa'alouni Alee
sa'alouni kteer
sa'alouni kteer sa'alouni
sa'alouni Alee
bitHabee
aywa aywa wa Hankar leih leih
sa'alouni kteer
sa'alouni kteer sa'alouni
sa'alouni Alee
sa'alouni kteer
sa'alouni kteer sa'alouniElissa - lola el malama - http://motolyrics.com/elissa/lola-el-malama-lyrics.html
sa'alouni Alee
bitHabee
aywa aywa wa Hankar leih leih
biSouli malam wa 'alouli kalam garaaH
farshouli el arD
farshouli el 'arD damouA wel shams garaaH
biSouli malam wa 'alouli kalam garaaH
farshouli el arD
farshouli el 'arD damouA wel shams garaaH
kol da kolla Ashaan Habeet
wala Ashaan 'oult ana Habeet
kol da kolla Ashaan Habeet
wala Ashaan 'oult ana Habeet
lola el malama yahawa lola el malama
lafred ganaaHa Alhawa zay el yamama
lola el malama yahawa lola el malama
lafred ganaaHa Alhawa zay el yamama
waTeer wa arafraf bilfaDa
wahrab min el donia el faDa
waTeer wa arafraf bilfaDa
wahrab min el donia el faDa
wa kfaya Amri kifaya Amri elli en'aDa
wana bakhaf el malama
wana bakhaf el malama
wah min el malama

Write a comment

What do you think about song "lola el malama"? Let us know in the comments below!

Recommended songs