Klapa Cambi

Dugo nije pala kiša Lyrics

Dugo nije pala kiša video

Klapa Cambi
Overview
Votes:
0
Wrong lyrics?

Dugo nije pala kiša Lyrics Translations:

russian

Klapa Cambi - Dugo nije pala kiša lyrics

Ka' i stare grote vrime život kala
i na sve lipote, prašina je pala
a tebe još vidim u slutnji, u sjeni
snovima te slidin, al te nema k meni Dugo nije pala kiša, na tu ljubav i lipotuKlapa Cambi - Dugo nije pala kiša - http://motolyrics.com/klapa-cambi/dugo-nije-pala-kisa-lyrics.html
za tobom sam samo iša, ka za svitlom u životu
dugo nije pala kiša, ali nada još ne hlapi
Ljubav moja vratit će se, donit će je prve kapi

Write a comment

What do you think about song "Dugo nije pala kiša"? Let us know in the comments below!

Recommended songs