Luis Miguel
Luis Miguel

Te Desean Lyrics Macedonian translation

Lyrics

Luis Miguel - Te Desean

Te desean, claro que sí que te desean
Como yo te deseaba antes de que mía fueras
Te desean, te desean
Claro que sí que te desean
Quieren invadir tu cuerpo como invade el sol la tierra

Te desean, te desean
Cuando cantas, cuando bailas
Cuando tu playas descalza
Sobre espuma sobre arena

Cuando cruzas con malicia
Tu mirada con la vida
Y yo sé que tu lo sabes
Porque sé que te das cuenta

Si supieran
Que eres mucho más que fuego
Mucho más te desearían
Pero saben que es un sueño

Atracar en tu marea
Que me amas, que te amo
Todos ven que aún todavía
Nos deseamos vida mía
Vida mía

Te desean, te deseanLuis Miguel - Te Desean - http://motolyrics.com/luis-miguel/te-desean-lyrics-macedonian-translation.html
De norte a sur de pie a cabeza
No te miran te devoran
Leen tu cuerpo letra a letra

Te desean, te desean
Claro que sí que te desean
Quieren invadir tu cuerpo
Como invade el sol la tierra

Te desean, te desean
Cuando cantas, cuando bailas
Cuando tu playas descalza
Sobre espuma sobre arena

Cuando cruzas con malicia
Tu mirada con la vida
Y yo sé que tu lo sabes
Porque sé que te das cuenta

Si supieran
Que eres mucho más que fuego
Mucho más te desearían
Pero saben que es un sueño

Atracar en tu marea
Que me amas, que te amo
Todos ven que aún todavía
Nos deseamos vida mía

Macedonian translation

Luis Miguel - Те Посакуваат (Macedonian translation)

те посакауваат ,да секако те посакуваат
како што јас порано те посакауваав
те посакуваат
те посакуваат
секако дека те посакуваат
сакаат да го освојат твоето тело какo што сонцето ја освојува земјата

те посакуваат ,те посакуваат
кога пееш,кога играш
кога на брегот лежиш
на пена на песок
кога ќе се вкрстат со злоба
твојот поглед за животот
и јас знам дека ти незнаеш
Бидејќи знам дека ќе забележиш (ке дознаеш)

ако знаееа
дека си повеќе од оган
повеќе ке те посакуваат
Но, тие знаат дека е сон
Да доплови во рамките на твојата плима
дека ме сакаш, дека те сакам
секој може да види дека ние сеуште се сакаме ,мојот живот
мојот живот

те посакуваат ,те посакуваат
од север кон југ ,од глава до петиLuis Miguel - Te Desean - http://motolyrics.com/luis-miguel/te-desean-lyrics-macedonian-translation.html
тие не те гледаат тебе, те проголтуваат
секој дел од твоето тело ( те читатат како писмо твоето тело буква по буква)

е посакауваат ,да секако те посакуваат
како што јас порано те посакауваав
те посакуваат
те посакуваат
секако дека те посакуваат
сакаат да го освојат твоето тело како што сонцето ја освојува земјата

те посакуваат ,те посакуваат
кога пееш,кога играш
кога на брегот лежиш
на пена на песок
кога ќе се вкрстат со злоба
твојот поглед за животот
и јас знам дека ти нема за дазаеш
Бидејќи знам дека ќе забележиш (ке дознаеш)

ако знаееа
дека си повеќе од оган
повеќе ке те посакуваат
Но, тие знаат дека е сон
Да доплови во рамките на твојата плима
деак ме сакаш дека те сакам
секој може да види дека ние сеуште се сакаме ,мојот живот
мојот живот

Write a comment

What do you think about song "Te Desean"? Let us know in the comments below!

More Luis Miguel lyrics Macedonian translations