Nancy Ajram

Sana Wara Sana Lyrics

Sana Wara Sana video

Nancy Ajram
Overview
Votes:
0
See also:
Wrong lyrics?

Sana Wara Sana Lyrics Translations:

english

Nancy Ajram - Sana Wara Sana lyrics

Sana wara sana wara sana wara sana Mushtaa el alb lesa leh W badoob w bagheer wamoot aalaik Wirooh haymana tayra leek Tisaalni aala hubi ana ana ana Mushtaea eineya loun einaik Wastana bishou la yseeb eedaik Ya habeebi ma khalas mana albi leek Tisaalni aala hubi ana ana ana Habeebi enta roohi ana W beorbak enta doet el hana Khod omri kulu Sana wara sana wara sana wara sana Mushtaa el alb lesa leh W badoob w bagheer wamoot aalaik Wirooh haymana tayra leek Tisaalni aala hubi ana ana ana Mushtaea eineya loun einaik Wastana bishou la yseeb eedaik Ya habeebi ma khalas mana albi leek Tisaalni aala hubi ana ana ana sahrana maak wadoob maak wirooh hamaha helmeha loak w hawak mayal aeash hawak w btisaal laih khod omri kulu sana wara sana wara sana wara sana Ah men ishou shou el oyoun Wana lama alaeek dayman bakoon Tayra bifarhiti aashea bginoon W btisaal laih khod omri kulu Mushtaa el alb lesa leh W badoob w bagheer wamoot aalaik Wirooh haymana tayra leek Tisaalni aala hubi ana ana ana Mushtaea eineya loun einaik Wastana bishou la yseeb eedaik Ya habeebi ma khalas mana albi leek Tisaalni aala hubi ana ana ana sana wara sana wara sana wara sanaNancy Ajram - Sana Wara Sana - http://motolyrics.com/nancy-ajram/sana-wara-sana-lyrics.html

Write a comment

What do you think about song "Sana Wara Sana"? Let us know in the comments below!

More "ah wnoss" Album Lyrics

Recommended songs