Post Regiment

AnioB Lyrics

AnioB video

Votes:
0
See also:
Wrong lyrics?

Post Regiment - AnioB lyrics

Chodzisz, zataczasz si od [ciany do [ciany

Idziesz splugawiony idziesz nabrany

Prowadz ci w pole, w polu jest zamie

I widzisz kto[ kopie doBy, kto[ kopie dóB dla mnie...

Znieg, [nieg, bBoto, ledwo tli si w tobie ogieDPost Regiment - AnioB - http://motolyrics.com/post-regiment/aniob-lyrics.html

Depcze ci Pan DiabeB razem z Panem Bogiem

Lecz nie tylko ciebie stratowano dzi[ w mie[cie

Tak|e wy, tratujcy tratowani jeste[cie...

UpadBy anioB - orficzny anioB...

Write a comment

What do you think about song "AnioB"? Let us know in the comments below!

More "post regiment" Album Lyrics

Recommended songs