Taake

Hordaland Doedskvad Part VII Lyrics

Hordaland Doedskvad Part VII video

Taake
Overview
Votes:
0
Tags:
  • black metal
  • melodic black metal
  • norway
  • norwegian
  • norwegian black metal
See also:
Wrong lyrics?

Taake - Hordaland Doedskvad Part VII lyrics

Sv?re s?r laget av knuste speil
Norr?nt blod flyter kaldt drypper hardt
Spilt i ensomhet
La r?dt v?te deg
Hjertet tordner s? kroppen rister
En sprukket holk i sjelens mudder
Sanheten om d?den krever sin mann
N?r kaldt gress m?ter varm hud
Det ville hjertets tragediehunger
Oppbrukt menneske i livets utkantstr?k
kniven vris innabords
F?r flammene til st? fra ryggen
Svart lang natt st?nn av smerte
En dreng vokser opp med d?den i hjertet
Ville hester sliter i hvert et lem
Fj?rkre fra alle kanter gj?r himmelen svart
En smertets milep?r Taake - Hordaland Doedskvad Part VII - http://motolyrics.com/taake/hordaland-doedskvad-part-vii-lyrics.html
Havet i sjelen st?rknet i sinne
Gammeldags selvmordsdans
Man ?ver bord
Beveger seg sakte behersket
Med en alvorlig sikker mine
Mot det endelige m?l
I hjertet livets n?l
Overmett
Skip g?r ned
Ei mer mann Dyr og gud
En sjel tar nattens farge
Han ejakulerte i d?ds?yeblikket
Som seg h?r og b?r
Hun kom hjem og fant ham dinglende
Fra hemsen
Og lepjet i seg av d?dmanslem

Write a comment

What do you think about song "Hordaland Doedskvad Part VII"? Let us know in the comments below!

More "Doedskvad" Album Lyrics

Recommended songs