Tamer Hosny

Arab Habibi Lyrics

Arab Habibi video

Tamer Hosny
Overview
Votes:
+1
See also:
Wrong lyrics?

Tamer Hosny - Arab Habibi lyrics

Arab habebi arab talaa
Lieh sayebni fe nar ya habebi
Lieh sayebni fe nar
lala lielielie lalaliela
Arab habebi arab talaa
Lieh sayebni fe nar ya habebi
Enta elli fe albi wla gheri fe albak
Ybaa lieh nehtar ya habebi lieh nhtar
La tadri wla adri wa taed nark wa nari
Wa tmot wa taraf akharbi wana amot mel shoaa
Wa ahtar ma tearab wana aarab
Feha eih law hatta ngrab meen aref keda lama tearab
Nertah meen deh afkar la tadri wala adri
Wa tead nark wa nari wa tmot wa tearaf akhbari
Wa ana amot melshoaa wa ahtar
Ma tearab wa ana aarab
Feha eih law hata negrab meen aref keda lama tearab
Nertah meen deh afkar
lala lielielie lalaliela
lala lielielie lalaliela
lala lielielie lalaliela

lala lielielie lalaliela
lala lielielie lalaliela
Teamel Naseni teamel bayeni
Law thawel tbead ani
Hya liela ya dob htgeni taniTamer Hosny - Arab Habibi - http://motolyrics.com/tamer-hosny/arab-habibi-lyrics.html
Mehtag hanani dah elli
Bena ana wenta ya omri
Saab anob tdob
La tadri wala adri
Wa tfed nark wa nari
Wa tmot wa tearaf akharbi
Wa ana amot mel shoaa wa ahtar
Ma tearab wa ana aerab
Feha eih law hata negrab meen aref
Keda lama tearab nertah meen deh afkar
Ali ebead ani habebi
Al Ybead al wa ana aseboh
Law ykhdoh aien meen aieni
Ana aroh meen tani wa ageboh
Ali ebead ani habebi
Al Ybead al wa ana aseboh
Law ykhdoh aien meen aieni
Ana aroh meen tani wa ageboh
Ali ebead ani habebi
Al Ybead al wa ana aseboh
Law ykhdoh aien meen aieni
Ana aroh meen tani wa ageboh
lala lielielie lalaliela
lala lielielie lalaliela
Ali ebead ani habebi
Al Ybead al

Write a comment

What do you think about song "Arab Habibi"? Let us know in the comments below!

Recommended songs