The Kingdom of Tonga Cultural Group

'Ana Latu Lyrics

'Ana Latu video

Votes:
0
Wrong lyrics?

The Kingdom of Tonga Cultural Group - 'Ana Latu lyrics

He 'oiaue Ana Latu
Ana tauele kiate 'au
si'e ma fononga he 'one'one
he na'a ma topu va'e taha pe. He 'oiaue Ana Latu
Ana tauele kiate 'au
si'e ma fononga he 'one'one
he na'a ma topu va'e taha pe Si kau tangata moe kau fefine
mou ma tuku 'atu 'o mohe
kae tuku keu 'au fia pe
he ko ho ma faka'osi po e. Si kau tangata moe kau fefine
mou ma tuku atu 'o moheThe Kingdom of Tonga Cultural Group - 'Ana Latu - http://motolyrics.com/the-kingdom-of-tonga-cultural-group/ana-latu-lyrics.html
kae tuku keu 'au fia pe
he ko ho ma faka'osi po e. He 'oiaue Ana Latu
Ana tauele kiate 'au
si'e ma fononga he 'one'one
he na'a ma topu va'e taha pe. He 'oiaue Ana Latu
Ana tauele kiate au
si'e ma fononga he 'one'one
he na'a ma topu va'e taha pe. He 'oiaue Ana Latu
Ana tauele kiate au
si'e ma fononga he 'one'one
he na'a ma topu va'e taha pe.

Write a comment

What do you think about song "'Ana Latu"? Let us know in the comments below!

Recommended songs