Tose Proeski
Tose Proeski

Jano mori Lyrics Bosnian translation

Lyrics

Tose Proeski - Jano mori

Јано мори , Јано леле , севдалино,
Моја росна , Јано мори , детелино,
Ај , моја росна , Јано мори , детелино.
Поминуваш , Јано мори , заминуваш,
Нит' ми збориш, Јано мори, нит' се смееш
Ај, нит' ми збориш, Јано мори, нит' се смеешTose Proeski - Jano mori - http://motolyrics.com/tose-proeski/jano-mori-lyrics-bosnian-translation.html
Ме прашат , Јано мори , мајсторите,
што им зготви , Јано мори , за вечера,
Ај , што им зготви , Јано мори , за вечера.
Кад баничка, бегу море, кад кокошка,
Ова вечер , бегу море , рудо јагне,
Ај, од две мајки, бегу море , задоено.

Bosnian translation

Tose Proeski - Jano more (Bosnian translation)

Jano more, Jano lele, sevdalino,
Moja rosna, Jano more, detelino,
Aj, moja rosna, Jano mori, detelino.
Uzdrzavas se, Jano more, odlazis,
nit' mi govoris, Jano more, nit' se smejes
Aj, nit' mi pricas, Jano more, nit' se smejesTose Proeski - Jano mori - http://motolyrics.com/tose-proeski/jano-mori-lyrics-bosnian-translation.html
Pitaju me, Jano more, majstori,
sto im pripremi, Jano more, za veceru,
Aj, shto im skuva, Jano more, za veceru.
Kad pitu, blago tebi, kad kokosku,
Ove veceri, blago tebi, mlado jagnje,
Aj, od dve majke, blago tebi, zadojeno.

Write a comment

What do you think about song "Jano mori"? Let us know in the comments below!