Various Artists

Nancy Ajram - Ah W Noss Lyrics

Nancy Ajram - Ah W Noss video

Votes:
0
See also:
Wrong lyrics?

Various Artists - Nancy Ajram - Ah W Noss lyrics

Ma feesh haga tiggi kidah, Ihda habeebi kida, wirjaa' zayyi zamaan
Ya inbi ismaa'ni, ha itdalaa'ni, takhod a'aini kaman.

Ma feesh haga tiggi kidah, Ihda habeebi kida, wirjaa' zayyi zamaan
Ya inbi ismaa'ni, ha itdalaa'ni, takhod a'aini kaman.

Hebeebi araab bossi, iw bossi, boss.
Zaa'laan, iza'al.
Iza'al nossi noss.
Lahsan ha iba'aid, Aba'aid
Aah we noss we ahsib inta akeid khasraan

Akeid, Ma feesh haga tiggi kidah, Ihda habeebi kida, wirjaa' zayyi zamaan.
Ya inbi ismaa'ni, ha itdalaa'ni, takhod a'aini kaman.

Eih dah kolli dah.
Akhadt a'ala kidah.
Inta ma ibtizhaashi malaam.
Tia'ibt yana, yana.
Layli hayrana.
Eih dah ba-aa, wi ikfaya haraam.

Hebeebi araab bossi, iw bossi, boss.
Zaa'laan, iza'al.
Iza'al nossi noss.
Lahsan ha iba'aid, Aba'aid
Aah we noss we ahsib inta akeid khasraan

Hebeebi araab bossi, iw bossi, boss.
Zaa'laan, iza'al.
Iza'al nossi noss. Various Artists - Nancy Ajram - Ah W Noss - http://motolyrics.com/various-artists/nancy-ajram-ah-w-noss-lyrics.html
Lahsan ha iba'aid, Aba'aid
Aah we noss we ahsib inta akeid khasraan
Ma feesh haga tiggi kidah, Ihda habeebi kida, wirjaa' zayyi zamaan
Ya inbi ismaa'ni, ha itdalaa'ni, takhod a'aini kaman.

Di haga mota'ibah, ikminni tayyebah, mostahmilaak wi ba-aali ikteer.

Habeebi shoof ana sobirt kam sana, khadi wa-aati maa-aya ikbeer.

Di haga mota'ibah, ikminni tayyebah, mostahmilaak wi ba-aali ikteer.

Habeebi shoof ana sobirt kam sana, khadi wa-aati maa-aya ikbeer.

Hebeebi araab bossi, iw bossi, boss.
Zaa'laan, iza'al.
Iza'al nossi noss.
Lahsan ha iba'aid, Aba'aid
Aah we noss we ahsib inta akeid khasraan

Hebeebi araab bossi, iw bossi, boss.
Zaa'laan, iza'al.
Iza'al nossi noss.
Lahsan ha iba'aid, Aba'aid
Aah we noss we ahsib inta akeid khasraan

Ma feesh haga tiggi kidah, Ihda habeebi kida, wirjaa' zayyi zamaan
Ya inbi ismaa'ni, ha itdalaa'ni, takhod a'aini kaman.

Ma feesh haga tiggi kidah, Ihda habeebi kida, wirjaa' zayyi zamaan
Ya inbi ismaa'ni, ha itdalaa'ni, takhod a'aini kaman.

Write a comment

What do you think about song "Nancy Ajram - Ah W Noss"? Let us know in the comments below!

More "Now That's What I Call Arabia 7" Album Lyrics

Recommended songs