Adele
Adele

Turning Tables Lyrics Bulgarian translation

Lyrics

Adele - Turning Tables

Close enough to start a war
All that I have is on the floor
God only knows what we're fighting for
All that I say, you always say more

I can't keep up with your turning tables
Under your thumb, I can't breathe

So I won't let you close enough to hurt me
No, I won't ask you, you to just desert me
I cant give you, what you think you gave me
It's time to say goodbye to turning tables
To turning tables

Under hard? the skies I see ooh
Where love is lost, your ghost is found
I've lived a hundred storms to leave you
As hard as you try, no I will never be knocked down

I can't keep up with your turning tables
Under your thumb, I can't breathe
Adele - Turning Tables - http://motolyrics.com/adele/turning-tables-lyrics-bulgarian-translation.html
So I won't let you close enough to hurt me, no

I won't ask you, you to just desert me
I cant give you, what you think you gave me
It's time to say goodbye to turning tables
Turning tables

Next time I'll be braver
I'll be my own savior
And if I'm the cause for me
Next time I'll be braver
I'll be my own savior
Standing on my own two feet

I won't let you close enough to hurt me, no
I won't ask you, you to just desert me
I cant give you, what you think you gave me
It's time to say goodbye to turning tables
To turning tables
Turning tables, yeah
Turning ohh

Bulgarian translation

Adele - Разменяне на роли (Bulgarian translation)

Разменяне на роли

Достатъчно близо да започнем война
Всичко, което имам е сложено на масата.
Господ знае за какво се караме.
Каквото и да кажа, ти ме надприказваш.
Не мога да продължавам, разменяме си ролите.
Под твоята власт, не мога да дишам
Така че няма да те допусна близо да ме нараниш
Не, няма да питам, ти просто ме напусна
Не мога да ти дам, това което си мислиш , че ми даваш
Време е да кажа сбогом, разменяме си ролите,разменяме си ролите.

Витаейки в небесата, сега разбирам
Твоя призрак е в основата на изгубената любов
Предизвиквах стотици бури( скандали) да те напусна
Колкото и да опитваш, не никога няма да бъда пречупена
Не мога да продължавам разменяме си ролите.Adele - Turning Tables - http://motolyrics.com/adele/turning-tables-lyrics-bulgarian-translation.html
Под твоята власт, не мога да дишам
Така че няма да те допусна близо да ме нараниш
Не, няма да питам, ти просто ме напусна
Не мога да ти дам, това което си мислиш , че ми даваш
Време е да кажа сбогом разменяме си ролите, разменяме си ролите.

Следващия път ще бъда по-смела,
Ще бъда собствения си спасител,
Когато ме гръмотевиците дойдат да ме вземат,
Следващия път ще бъда по-смела,
Ще бъда собствения си спасител,
Ще стоя на собствените си крака,
Няма да те допусна близо да ме нараниш,
Не, няма да питам, ти просто ме напусна
Не мога да ти дам, това което си мислиш , че ми даваш
Време е да кажа сбогом разменяме си ролите, разменяме си ролите.

Write a comment

What do you think about song "Turning Tables"? Let us know in the comments below!

More Adele lyrics Bulgarian translations