Bajm

Nie Ma Wody Na Pustyni Lyrics

Nie Ma Wody Na Pustyni video

Bajm
Overview
Bajm - Bajm album
ALBUM
Votes:
0
Genres:
  • 80s
  • Rock
Tags:
  • alternative rock
  • polish
  • pop rock
See also:
Wrong lyrics?

Bajm - Nie Ma Wody Na Pustyni lyrics

Nie ma, nie ma
Wody na pustyni,
A wielb³¹dy nie chc¹ dalej iœæ

Czo³gaæ siê ju¿ d³u¿ej
Nie mam si³y,
O, jak bardzo, bardzo chce siê piæ

Nasza karawana w piach siê wciska,
Tonie w niej jak stutonowa ³ódŸ
Nasz kapelmistrz patrzy na nas z bliska,
Brudne w³osy stoj¹ mu jak drut

Nasz kapelmistrz pije stare wino,
W oczach jego widzê dziki blask
Spi³ siê ju¿ dok³adnie tak jak œwinia
I po ty³kach batem bije nas

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la

Pustynia wci¹ga nas od g³owy do piêt
Wypala oczy, suszy cia³o i krew
I tylko trach, trach, trach,
Zgrzyta w zêbach piach
S³oñce opala brzuchy,
Wiatr tarmosi nasze ciuchy

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, laBajm - Nie Ma Wody Na Pustyni - http://motolyrics.com/bajm/nie-ma-wody-na-pustyni-lyrics.html

Tylko piach ! Suchy piach !
Tylko piach ! Suchy piach !
Tylko piach
Suchy suchy suchy

Nie ma, nie ma
Wody na pustyni,
A przed nami jeszcze drogi szmat
Czyja to jest kara, kogo wina,
¯e czo³gamy siê ju¿ tyle lat ?

Nasz kapelmistrz pije stare wino,
W oczach jego widzê dziki blask
Spi³ siê ju¿ dok³adnie tak jak œwinia
I po ty³kach batem bije nas

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la

Pustynia wci¹ga nas od g³owy do piêt
Wypala oczy, suszy cia³o i krew
I tylko trach, trach, trach,
Zgrzyta w zêbach piach
S³oñce opala brzuchy,
Wiatr tarmosi nasze ciuchy

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la

Write a comment

What do you think about song "Nie Ma Wody Na Pustyni"? Let us know in the comments below!

More "Bajm" Album Lyrics

Recommended songs