Mähri Pirgulyýewa

Watan Lyrics

Watan video

Votes:
+30
Wrong lyrics?

Mähri Pirgulyýewa - Watan lyrics

Eziz watanym ýürek melhemi
Çalýar dutaryň çalýar gül heňi
Bagtyýar nesliň joşýar ylhamy
Garaşsyz watan, bitarap watan Seniň şan şöhratyň bu dünýä dolsun
Eziz watanym ömürlik bolsun, ömürlik bolsun Watanym biz seniň nesliň, seniň şugüniň-ertäň
Ömürbaky saklarys seniň sarpaň hem mertebäň
Şirin jandan geçip söýýäris seni gözel ülkäm
Garaşsyz, bitarap, Türkmenistan! Erkana watan, görkana watanMähri Pirgulyýewa - Watan - http://motolyrics.com/mahri-pirgulyyewa/watan-lyrics.html
Hiç wagt solmasyn gülleriň watan
Arkadagymyz beýik liderimiz
Bagtly zamanda galkynýar illerimiz! Seniň şan şöhratyň bu dünýä dolsun
Eziz watanym ömürlik bolsun, ömürlik bolsun Watanym biz seniň nesliň, seniň şugüniň-ertäň
Ömürbaky saklarys seniň sarpaň hem mertebäň
Şirin jandan geçip söýýäris seni gözel ülkäm
Garaşsyz, bitarap, Türkmenistan!

Write a comment

What do you think about song "Watan"? Let us know in the comments below!

Recommended songs