Mähri Pirgulyýewa

Ýeketägim Lyrics

Ýeketägim video

Votes:
+2
Wrong lyrics?

Mähri Pirgulyýewa - Ýeketägim lyrics

Mähri - Ýeketägim Sen ýanyňda, men bagtyýar
Sen ýanyňda, gyzyl gülýaly açylýar
Kalbymyň törine
Saňa bolan bu söýgim bar
Sen ýanyňda, men bagtyýar
Sen ýanyňda, ýagtylýar älem jahan
Kalbymyň törine
Saňa beslän duýgularym bar Ýeketägim sen,
Ýaňlanýan hoş owazym sen
Aýym sen, janym senMähri Pirgulyýewa - Ýeketägim - http://motolyrics.com/mahri-pirgulyyewa/yeketagim-lyrics.html
Alýaň elimi eliňe
Içgin seredip gözlerime
Ýeketägim sen, diýýäň maňa sen Sen söýgiňden, men perwana
Sen mähriňden, ýüregim ganatlanyar
Ýaşaýan seniň üçin
Söýgi doly gözlen üçin Tutuşup bile el-ele
Gel dowran süreli bileje
Biz ikimiz
Tutuşup bile el-ele
Gel dowran süreli biz bilen

Write a comment

What do you think about song "Ýeketägim"? Let us know in the comments below!

Recommended songs