Pokemon

PokéMon Ondo Lyrics

PokéMon Ondo video

Votes:
0
See also:
Wrong lyrics?

Pokemon - PokéMon Ondo lyrics

(Hai)

(ha dokkoi dokkoi dokkinatto)
(a sate a sate sate sate sate sate)
(do do dogasu dodogga do)
(SHAA!)
(do dogga dogasu doddo do)
(SHAA!)

Gururi uzumakya nyorozo no onaka (Hai Hai)Pokemon - PokéMon Ondo - http://motolyrics.com/pokemon/pokemon-ondo-lyrics.html
Nakanaka nakanaka taihen dakedo
Soko wa (Hore Hore) Soko hore wan wan
Pokke Pokke Pokke Pokemon Ondo
Ichi ni no san de getto de yoi yoi
Odotte odotte odoroite (Utsubotto!)
Odoroite odoroite soko doite (Gorubatto!)
Toriaezu koko made-

(Hai)

Write a comment

What do you think about song "PokéMon Ondo"? Let us know in the comments below!

More "Other Songs 2 - RAK" Album Lyrics

Recommended songs