Skyfire

Gatavs Biju Karavirs Lyrics

Gatavs Biju Karavirs video

Votes:
0
See also:
Wrong lyrics?

Skyfire - Gatavs Biju Karavirs lyrics

[Ready To Be A Warrior]

Gatavs biju karavirs,
Gatavs kara kumelins
Tas dieninas vien gaidiju
Kad zilite zinu dev'
Pa vartiem izjadams
Riksti duru pavarteSkyfire - Gatavs Biju Karavirs - http://motolyrics.com/skyfire/gatavs-biju-karavirs-lyrics.html
Ja ta auga, ja zaloja
Gaidat mani parejot
Ja neauga, nezaloja
Negaidati, neparies'
Uz karinu aiziedams
Krustu cirtu ozola
Lai neraud tevs, mamina
Lai raud krusta ozolins

Write a comment

What do you think about song "Gatavs Biju Karavirs"? Let us know in the comments below!

More "Timeless Departure" Album Lyrics

Recommended songs