Al Bano & Romina Power
Al Bano & Romina Power

Felicita Lyrics Slovak translation

Lyrics

Al Bano & Romina Power - Felicita

1.
Felicita e tenersi per mano andare lontano.
La felicita e il tuo squardo innocente in mezzo alla gente.
La felicita e restare vicini come bambini.
La felicita felicita.

2.
Felicita e un cuscino di piume l'acqua del fiume che passa e va.
E' la pioggia che scende dietro le tende.
La felicita e abbassare la luce per fare pace.
La felicita felicita.

3.
Felicita e un bicchiere di vino con un panino.
La felicita e lasciarti un biglietto dentro al cassetto.
La felicita e cantare a due voci quanto mi piaci.
La felicita felicita.

Coro:
Senti nell'aria c'e gia
la nostra canzone d'amore che va
come un pensiero che sa di felicita.
Senti nell'aria c'e giaAl Bano & Romina Power - Felicita - http://motolyrics.com/al-bano-and-romina-power/felicita-lyrics-slovak-translation.html
un raggio di sole piu caldo che va
come un sorriso che sa di felicita.

4.
Felicita e una sera a sorpresa la luce accesa e la radio che va.
E'un biglietto d'auguri pieno di cuori.
La felicita e una telefonata non aspettata.
La felicita felicita.

5.
Felicita e uns spiaggia di notte l'onda che batte.
La felicita e una mano sul cuore piena d'amore.
La felicita e aspettare l'aurora per fario ancora.
La felicita felicita.

Coro:
Senti nell'aria c'e gia
la nostra canzone d'amore che va
come un pensiero che sa di felicita.
Senti nell'aria c'e gia
un raggio di sole piu caldo che va
come un sorriso che sa di felicita.

Slovak translation

Al Bano & Romina Power - Šťastie (Slovak translation)

1.
Šťastie je držať sa za ruky ísť ďaleko.
Šťastie je tvoj nevinný pohľad medzi ľuďmi.
Šťastie je zostať blízki ako deti.
Šťastie šťastie.

2.
Šťastie je vankúš z peria, riečna voda, ktorá prichádza a odchádza.
Je to dážď, ktorý padá za závesom.
Šťastie je stlmiť svetlo na uzmierenie.
Šťastie šťastie.

3.
Šťastie je pohár vína so žemľou.
Šťastie je nechať ti lístok v zásuvke.
Šťastie je spievať dvojhlasne ako veľmi sa mi páčiš.
Šťastie šťastie.

Ref:
Cítiš, vo vzduchu je už
naša pieseň o láske, ktorá beží
ako myšlienka, ktorá vie o šťastí.
Cítiš, vo vzduchu je užAl Bano & Romina Power - Felicita - http://motolyrics.com/al-bano-and-romina-power/felicita-lyrics-slovak-translation.html
teplejší lúč slnka, ktorý beží,
ako úsmev, ktorý vie o šťastí.

4.
Šťastie je prekvapivý večer, zapnuté svetlo, je rádio, ktoré hrá.
Je to lístok s prianím, plný srdiečok.
Šťastie je nečakaný telefonát.
Šťastie šťastie.

5.
Šťastie je nočná pláž, vlna ktorá udiera.
Šťastie je ruka na srdci plná lásky.
Šťastie je čakať úsvit, aby priniesol nové šťastie.
Šťastie šťastie.

Ref:
Cítiš, vo vzduchu je už
naša pieseň o láske, ktorá beží
ako myšlienka, ktorá vie o šťastí.
Cítiš, vo vzduchu je už
teplejší lúč slnka, ktorý beží,
ako úsmev, ktorý vie o šťastí.

Write a comment

What do you think about song "Felicita"? Let us know in the comments below!

More Al Bano & Romina Power lyrics Slovak translations