National Anthem

Madagascar Native Anthem Text Lyrics

Madagascar Native Anthem Text video

Votes:
0
See also:
Wrong lyrics?

National Anthem - Madagascar Native Anthem Text lyrics

I
Ry Tanindrazanay malala !
Ry Madagasikara soa
Ny fitiavanay anao tsy miala,
Fa ho anao doria tokoa
Fiverenana
Tahionao, ry Zanahary
Ity Nosin-dRazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He! Sambatra tokoa izahay.
IINational Anthem - Madagascar Native Anthem Text - http://motolyrics.com/national-anthem/madagascar-native-anthem-text-lyrics.html
Ry Tanindrazanay malala !
Irinay mba hanompoana anao
Ny tena sy fo fanahy anananay,
'Zay sarobidy sy mendrika tokoa.
III
Ry Tanindrazanay malala!
Irinay mba hitahiana anao,
Ka ilay Nahary izao tontolo izao
No fototra ijoroan'ny satanao.
Sent by Carlos André Pereira da Silva Branco

Write a comment

What do you think about song "Madagascar Native Anthem Text"? Let us know in the comments below!

More "Other Songs A - SAI" Album Lyrics

Recommended songs