National Anthem

Maldives Native Anthem Text Lyrics

Maldives Native Anthem Text video

Votes:
0
See also:
Wrong lyrics?

National Anthem - Maldives Native Anthem Text lyrics

1.
Mi ekuverikan matii tibegen kuriime salaam,
Gavmii bahun gina heyo du'aa kuramun kuriime salaam.
Gavmii nishaanang hurmataa eku boo lambai tibegen
Audaanakan libigen e vaa dida-ak kuriime salaam.
2.
Nasraa nasiibaa kaamyaabu-ge ramzakang himenee
Fessaa rataai hudaa ekii fenumun kuriime salaam.
Fakhraa sharaf gavmang e hoodai devvi batalunna'
Zikraage mativeri l entakun adugai kuriime salaam.National Anthem - Maldives Native Anthem Text - http://motolyrics.com/national-anthem/maldives-native-anthem-text-lyrics.html
Divehiinge ummay kuri arai silmaa salaamatugai
Divehiinge nan molu vun adai tibegen kuriime salaam.
3.
Minivankamaa madaniyyataa libigen mi 'aalamugai
Dinigen hitaamatakun tibun edigen kuriime salaam.
Dinaai verinnang heyo hitun hurmay adaa kuramun
Siidaa vafaaterikan matii tibegen kuriime salaam.
Davlatuge aburaa 'izzataa mativeri vegen abada'
Audaana vun edi heyo du'aa kuramun kuriime salaam.
Sent by Carlos André Pereira da Silva Branco

Write a comment

What do you think about song "Maldives Native Anthem Text"? Let us know in the comments below!

More "Other Songs A - SAI" Album Lyrics

Recommended songs